Zákaznický servis

e-mail
info@eobuv.cz
Velice rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy od pondělí od pátku: 8:00-17:00
Kontakt
infolinka
228 881 562
Adresa pro korespondenci - Adresa pro vrácení balíků
eobuv.cz/eobuwie.pl S.A.
P.O.BOX 1
DEPO
Liberec 70
46307

Sídlo firmy
eobuv.cz/eobuwie.pl S.A.
ul. Nowy Kisielin - Nowa 9
66-002 Zielona Góra
Odpovědný vedoucí:
eobuwie.pl Akciová Společnost se sídlem v Zielona Góra,
zapsána do Obvodního soudu ve městě Zielona Góra,
VIII. Hospodářskě Oddělení Zemského Soudního Rejstříku pod č. KRS: 0000541722,
základní kapitál 2 000 000 PLN plně splacen,
TAX ID : PL9291353356
BDO : 000031285
DIČ : CZ683654418
IČO : 970569861
Bankovní účet:
IBAN: CZ3608000000004046057369
4046057369/0800

Kontaktujte Nás

Chcete-li nás kontaktovat prostřednictvím výše uvedeného formuláře – sdělte v něm uvedené údaje. Uvedení údajů je dobrovolné, pokud to však neuděláte, nebude možné pomocí formuláře zasílat zprávy (nemusíte uvádět telefonní číslo, může to však zlepšit naši komunikaci).

Vámi uvedené údaje mohou tvořit vaše osobní údaje. V takovém případě je správcem Vašich osobních údajů eobuwie.pl S.A. / eobuv.cz (ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra; e-mail: info@eobuv.cz telefon: 228 881 562. Na emailové adrese iod@eobuwie.com.pl můžete také kontaktovat našeho inspektora ochrany údajů.

Vaše údaje zpracováváme pro účely komunikace s Vámi a poskytnutí odpovědí na vaše zprávy – základem jejich zpracování je odůvodněný zájem eobuwie.pl S.A. / eobuv.cz, jako správce údajů. V závislosti na obsahu vaší zprávy může být základem zpracování vašich údajů také odůvodněný zájem správce údajů nebo třetí strany ve formě vlastního marketingu eobuwie.pl S.A. / eobuv.cz nebo spolupracujících subjektů, proti kterému můžete vznést námitky, nebo na základě žádosti podniknout další kroky, a to ještě před uzavřením eventuální smlouvy.

Vaše údaje budeme také zpracovávat pro účely spojené s potenciální možností vzniku sporů mezi vámi a správcem (právním základem jejich zpracování je v takovém případě odůvodněný zájem správce).

Vaše údaje budeme zpravidla zpracovávat až do okamžiku ukončení vzájemné komunikace, a v případě marketingových činností – do okamžiku podání stížnosti proti jejich zpracování, ledaže by nás právní předpisy zavazovaly k delšímu zpracovávání těchto údajů, nebo je budeme nuceni uchovávat z důvodů potenciálních nároků, a to po dobu jejich promlčení stanovenou právními předpisy, zejména občanským zákoníkem .

Kdykoli máte právo:
– podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů;
– převést své osobní údaje, např. k jinému správci (ledaže by základem jejich zpracování byl právně odůvodněný zájem správce);
– na přístup ke svým osobním údajům, včetně žádosti o vydání jejich kopie;
- vnést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud je základem pro zpracování oprávněný zájem;
– požádat o úpravu, omezení zpracování nebo odstranění svých údajů.

Vaše údaje můžeme předat subjektům, které nám pomáhají vést komunikaci s našimi klienty (např. podporují nás při zasílání e-mailových zpráv, a v případě reklamních činností – také při marketingových kampaních), zajišťují podporu a fungování našich nástrojů a informačních a komunikačních systémů (např. uchovávání údajů), realizují zásilky a zajišťují běžné právní služby, provádějí audity atd. Dále v rámci výše uvedených činností, můžeme Vaše údaje předat i společnostem z naší kapitálové skupiny.

Vaše údaje můžeme výjimečně předat našim spolupracujícím subjektům zpracovávajícím je mimo oblast Evropského hospodářského prostoru (EHP), ale pouze v nezbytném rozsahu, spojeném se službami, které nám poskytují, zejména informačních (např. uchovávání údajů v cloudu) a podporujících funkcionality internetového obchodu a aplikace. Ke zpracování údajů našimi spolupracujícími subjekty mimo EHP může docházet především ve Spojených státech (USA). Bezpečnost Vašich údajů zajišťují námi použitá zabezpečení, mj. standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí. Snažíme se také, aby naši spolupracující subjekty spadali do programu tzv. Privacy Shield. Kopii svých údajů předávaných do států mimo EHP můžete obdržet zejména v případě kontaktujete-li našeho inspektora ochrany údajů.

Více informací o zpracování vašich údajů najdete v našich Podmínkách pro ochranou osobních údajů.
Nahoru
«
»